Портал Счетоводна къща Софтуер

Консултации

Счетоводна къща "Деметра" предлага професионални консултации в областта на финансите, счетоводството и одитинга. Консултираме фирмите при тълкуването на различни казуси, като по този начин подпомагаме дейността им при преодоляването на проблеми, много от които изглеждащи нерешими на пръв поглед поради много динамичната среда, каквато е българкото законодателство. Нашият стремеж в тази област е да обмислим съвместно с клиентите си техните бъдещи действия в светлината на счетоводните изисквания и да изключим възможността за допускане на грешки с неблагоприятни последствия върху дейността на фирмите. Ние ще ви помогнем:

  • да нямате данъчни проблеми
  • да разберете правилно ли са определени данъчните задължения при данъчна или ревизия, защо ви отказват данъчен кредит или правилно ли ви
  • да изготвите жалба по ревизионен акт
  • да поискате становище от данъчен орган и имате нужда от помощ за да подготвите запитването си
  • c наша помощ ще минимизирате данъчния риск и ще получите професионално и съдействие по интересуващи ви конкретни въпроси.