Портал Софтуер
Валутни курсове за днес, 14 юни 2021
Основни валутни курсове
Валута
Код
За единици
Лева (BGN)
За 1 лев
Обратен курс
Швейцарски франк
CHF
1
1.79714
1
0.55644
Британска лира
GBP
1
2.28192
1
0.43823
Японска йена
JPY
100
1.47188
1
0.67940
Щатски долар
USD
1
1.61306
1
0.61994
Евро
EUR
1
1.95583
1
0.51129

Софтуер за пунктове за изкупуване на отпадъци и автоморги

Софтуера е съобразен със ЗУО (Закона за управление на отпадъците). Могат да се разпечатват договори за покупко - продажба, декларации и сертификати за произход, покупко - изплащателни сметки. Възможност за следене на наличности по кодове на МОСВ, както и генериране на справки и отчетни книги по ЗУО. Приложим е за автоморги, центрове за разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване).

Автоматизация и решения за счетоводни къщи!

Ако сте счетоводна къща, ние ви предлагаме изпитано решение. Високата степен на автоматизация ще намали съществено вашите разходи и ще увеличи контрола върху счетоводната дейност. Разходите за лицензията са за работно място и не зависят от броя на обслужваните фирми. Не се колебайте и се свържете с нас за повече информация.

Ние предлагаме помощ свързана с управлението на дейността!

При нас може да получите качествени счетоводни и одиторски услуги, да закупите счетоводен софтуер или да внедрите система за управление на вашата дейност. Ще получите професионална консултация, по широк спектър от въпроси касаещи горепосочените услуги. Ако решите да използвате нашия софтуер, ще имате възможност да приложите вашите виждания, счетоводни политики и политики свързани със защита на личните данни. Ако имате идеи може да използвате нашата платформа, а ние ще ви предложим решения да ги реализирате.