Контакти

  • гр. София, бул. "Ботевградско шосе" 268, ет. 2 офис 7
    тел за връзка 02/80 55 471 и 02/80 55 472

  • гр. София, бул. "Ботевградско шосе" 268, ет. 3 офис 10
    тел за връзка 02/80 55 471 и 02/80 55 472

  • гр. Ботевград 2140, пл. "Саранск" 5, офис 5
    тел за връзка 0723/600 48


За информация и въпроси : office@demetranet.net