Портал Счетоводна къща Софтуер

За фирмата

Счетоводна къща "Деметра" работи повече от 23 години на пазара на счетоводни услуги, като в последните години разшири своята дейност и в областта на правните услуги и одита. Нашата цел е вярно, точно и честно отразяване на дейността на нашите клиенти.

Специализирали сме се във създаването на вътрешен контрол в предприятията, съобразен със специфичните условия на работа във всяко едно от тях. За целта внедряваме софтуерна обработка на данните на първичните места където се извършват стопанските операции /каси, складове и др./ и максимално автоматизираме документооборота. Нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

Има много причини за да предпочетете счетоводна къща пред поддържането на собствен счетоводител като най важните са:

  • счетоводната практика е огромна и не е по силите на един или двама човека да я обхванат изцяло
  • повечето пъти в практиката се налага да се разрешават сложни и нетрадиционни казуси свързани с правото, ТРЗ, КТ които затрудняват локалните счетоводители, а в счетоводната къща се работи с опитен и квалифициран счетоводен персонал, дипломирани експерт счетоводители и юристи
  • в счетоводната къща обучението на персонала и информационната обезпеченост са задължителни условия,така че се работи много по изгодно от гледна точка на разходите за счетоводство и с по-малко грешки
  • и не на последно място работата със счетоводна къща е свързана и с носене на отговорност за допуснати грешки като пропуснати срокове, неправилно попълнени отчети и т.н.