За фирмата

Счетоводна къща Деметра работи повече от 25 години на пазара на счетоводни услуги. Нашата цел е вярно, точно и честно отразяване дейността на нашите клиенти.

Специализирали сме се в създаването на вътрешен контрол в дружествата, съобразен със специфичните условия на работа във всяко едно от тях.
За целта внедряваме софтуера Деметра за обработка на данните на първичните места, където се извършват стопанските операции /каси, складове и др./ и максимално автоматизираме документооборота. Нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

Поверяването на счетоводството на счетоводна къща е по-добрият избор за повечето малки и средни предприятия. В счетоводните кантори работят специалисти с богат опит, които са в състояние да предоставят счетоводни услуги на високо ниво и срещу цена, която може да бъде чувствително по-ниска от инвестицията, която се изисква за поддържане на работно място на счетоводител на трудов договор. Има много причини за да предпочетете счетоводна къща пред собствен счетоводител, като най важните са:

  • счетоводната практика е огромна и не е по силите на един или двама човека да я обхванат изцяло
  • повечето пъти в практиката се налага да се разрешават сложни и нетрадиционни казуси свързани с данъчното и осигурителното законодателство, които затрудняват локалните счетоводители, а в счетоводната къща се работи с опитен и квалифициран персонал, дипломирани експерт счетоводители и юристи
  • в счетоводната къща обучението на персонала и информационната обезпеченост са задължителни условия, така че се работи с по-малко грешки
  • спестявате много други разходи– данъци и осигуровки, разходите за обучение, за счетоводен и ТРЗ софтуер, за консумативи и всички други разходи необходими за поддържането на работно място
  • и не на последно място работата със счетоводна къща е свързана с носене на отговорност за допуснати грешки